Bucak Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü

      Bölgemizde 30 dönüm olarak ayrılan arıtma tesisi sahamızı bedelsiz olarak Bucak Belediyesine tahsis etmiş bulunmaktayız. Belediyemizin İller Bankası aracılığıyla temin etmeye uğraştığı hibe kredi kapsamında yapılacak arıtma tesisine, bedelsiz olarak verilen arsa karşılığında, yapım ve işletme sorumluluğu Belediye’ ye ait olan arıtma tesisine evsel atık seviyesindeki bölge atık sularımız bağlanacaktır. Bölgemizde çoğunluğu mermer olan sanayicilerimiz, fabrikaları ile birlikte atık su silolarını da paralelinde kurmakta olup, işletme suyunu devir daimli olarak kullanacaktır. Bu nedenle, sadece idari binada kullanılan su kanalizasyona ve dolayısıyla arıtma tesisine bağlanmış olacaktır. Kurulabilecek kimyasal atığı olan fabrikalara da kimyasal ön arıtma yaptırılacaktır.
 
     Birinci kısımda arıtma tesisi olarak ayrılan 30.000 m2’lik alan, bölgemize ilave alanında dâhil edilmesi ile birlikte ilave alandaki parseller için istenen kot farkı uygun olmadığından arıtma tesisi yeri 2. kısımda ayrılmıştır. Birinci kısımdaki arıtma tesisi olarak ayrılan 30.000 m2’lik alan revizyon imar planı ile birlikte parsele dönüştürülecektir.
 
     Bölgemizde ruhsat çalışmalarını ücret almadan bölge müdürlüğümüz yapmaktadır. Ruhsat aşamasında gerekli olan parsel bazında zemin etütlerinin yapılmasını, daha ucuza mal edilmesi açısından, bölgemiz toplu olarak sanayicilerimiz adına yaptırmıştır.
 
     Bölgemiz şu anda kredi kullanmamaktadır. Bunun için Bakanlık onaylarına gerek duyulmadan, arsa sahiplerine öncelikli hizmet götürebilmek amacıyla acil olan altyapı hizmetleri yapılmıştır.
 
     Bölgemizin 3839 m. atıksu, 4318 m. Yağmur suyu, 5600 m. içme ve kullanma suyu hattı, 1500 m. İsale hattı ve 1000 m3’ lük su deposu için 2005 birim fiyatlarıyla hesaplanan muhammen bedel 1.538.108,00 TL. Olup, % 42,5 tenzilatla ihale 17.08.2005 tarihinde ihale edilmiş olup, işin geçici kabulü 08.05.2006 tarihinde yapılmıştır. Belediyemiz ile 17.07.2006 tarihinde yapılan protokole istinaden, içme suyunun işletilmesi (sanayicilerimizi teşvik için mesken tarifesi uygulanmak üzere) Belediyemize verilmiştir.

     5 km.lik, yaklaşık 53.000 m2’ lik yol inşaatımızın dolgu çalışmaları, yapılan ihale sonucunda düzenlenen bir protokol ile Bucak Belediyesine yaptırılmış olup, asfalt alt temel malzemesi işi Bütünoğlu Hafriyat tarafından yapılmıştır. Bölge giriş yolunun 1km’lik yaklaşık 13.000 m2’lik kısmının asfalt kaplama işi Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapılmıştır.
önceki sayfa...<> devamı için tıklayınız...

Bucak Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü Tüm Hakları Saklıdır.

Adres : Çamlıca Mahallesi 1757 Sk. No:5 Bucak - BURDUR / TÜRKİYE

Tel : (0 248) 317 14 30 Faks : (0 248) 317 14 30

Bu site en iyi Internet Explorer 7+, Mozilla Firefox 3.5+, Google Chrome 3.0+, Opera 10+ ve üzerinde görüntülenir.